הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Friday, July 07, 2017

ב"ה

אצילות ילדים

בחלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = תקון = שוקף

שרה = 505 = כל הילדות = הלכה למעשה
= החקים עליונים = 1504 = 505 = אדרש

משיח = 358 = השמחה = שמחי = ישמח
= השמחה = הגשמי

אצילות = 537 = לב שרה = לב כל הילדות
= אשר לאה = ראש אלה
= אור של = ליצר אור = סוד של עלץ וצהצה
= 1546 = תקון של = וישראל = ועין ימין
= עיון דמיון

ילד = 44 = יוד הא וו הא

ילדה = 49 = גלוי

דמיון = 760 = ימין = עצם = עצרת

דמיון של ילד = 1134 = 135 = קהל
= הצהלה = יצהל

דמיון של ילדה = 1139 = 140 = עיני = פני
= מעל

תקון דמיון של ילד = 2340 = 342
= אור דמיון של ילד = השואל
= שאולה

תקון של דמיון ילדה = 2345 = 347
= אור של דמיון ילדה
= אור של דמיון גלוי
= דמיון סוד של עלץ וצהלה גלוי
= שמשון = שמש עלום = שמש עולם
= משה אתם

תקון לב ילדה = תקון לה הילד
= 1287 = 288 = פרח

תקון לב הילדה = 1292 = 293 = טוב ורע

עץ החיים = 1603 = 604 = דם

ילדים = 654 = כל עץ החיים

דמיון של = 1090 = 91 = צא = אפי
= דמיון ליצר

אצילות ילדים = 1191 = 192 = קבצ
= צאצאי = כנסת ישראל עמי
= חסד אליהו הנביא
= חסד ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2190 = 192

ברוכים החוזרים לגן!