הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Friday, July 14, 2017


ב"ה


המקום המרכזי של אם בתורה

י = 10 = אם* ובת = 1009 = 10

*ם = 600

הויה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26

אלהים = 646 = כתר הויה = אם היהודיה
=   מדברת

תורה = 611 = את הרה

הרבנים השתיקו את הויה א-להים כדי להתעסק בעבודה זרה בבלית.