הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Wednesday, July 05, 2017

ב"ה

סוד מדין

מדין = 754 = גן אמי = גן תמים = 1753
= 754 = בכל שבת = שבת אליהו
= בן אליהו = בת אליהו מכל דור
= בן ישעיהו בן אמוץ = 2752 = 754
= שבת ישעיהו בן אמוץ = בת ישעיהו בן אמוץ מכל דור
= שלום נחת ושמחה = בנות שלום ושמחה
= ילדים הויה מתגלם