הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Tuesday, June 19, 2018

ב"ה

ארץ ישראל היא ה' ממֻמשב"ה

כדי לחזור לארץ ישראל מבבל אנחנו צריכים להנות יותר מהנאמנות הפשוטה לה' מהפלפול


Wednesday, June 13, 2018

ב"ה

תקון התלמוד

מולדת = תלמוד = 480 = פת = קרקעי = עתי
=  כלנו יחד באהלינו במדבר = כח אמהות = יחוד אמהות

זאת הבעיה עם התלמוד הבבלי. הרבנים נסו לגנוב את כח האמהות ונסו להשתמש בו. אך, הם אינם יכולים, כי הם גברים.

אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ. בראשית מא : מ

מה הכסא?

כסא = 81 = אנכי = טבע = מועצת חכמות = 1080 = 81
 = מועצת אמהות יחד = קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

הכסא = 86 = אלהימ = הטבע = מועצת החכמות
 = מועצת האמהות יחד 1085 = 86 = פה העתיק הקדוש
=יד כנסת ישראל =אגוד כנסת ישראל = אמך דמך

אם יוסף לא היה יכול להגיע לרמת האמהות, הרבנים כן יכולים???

תלמוד תורה = 1091 = 92 = פחד = תורה כח אמהות = את הרה כח אמהות

לכן, בבל חיבת ליפול. לא נכנסים לאהל שרה עם בוץ בבל על הנעלים.

השליטה על כל התבל שוב בידי אמהות ישראל - כרצון ה' יתברך.

בידי = 26 = הויה

בידי אמהות ישראל = 1019 = 20 = קרן חוה = אחוה
= חזה = בעל שם טובWednesday, June 06, 2018

ב"ה

מספיק סימנים?

החתם = 1013 = 14 = דוד
= על שם אחד

חותם = 1014 = 15 = י-ה
 = דוד תם = על שם דוד

אמת = 441 = מישעיהו
= את תורת היחוד = 1440 = 441
=  את לי = משפט כל ספרי תורה

הויה = 26 = בידי = הוא דוד
=  הוא אגוד

התורה חתומה ביד הויה = 1117 = חקי

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק
=  הכסא התורה חתומה ביד הויה
= 1203 = 204 = אברא = ברא תם
=  התורה חתומה ביד מועצת החכמות הויה
= 2202 = 204 = בעל ארץ = נצחנו
=  נצח כלו = נצח להויה

כל החתומים = 1119 = 120 = עמי
=  עמוד = עומד = מועד = אליהו הנביא
 =  כלב הבונה = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2118 = 118 =  חקי אתם

אין סוף = 1577 = 578
= אשתי שמות כל החתומים
= 2576 = 577 =  אדון שמות כל החתומים

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

כל הארץ בידינו = 1238 = 239
= עלץ רחל = קרן רחל = על שם רחל

חדוש מלכות = 814 = צדיקים

חדוש המלכות = 819 = הצדיקים

חדוש מלכות דוד = 828 = האותיות
= האבירים = גוף חוה = גוף עולם חדש
= 1827 = 828

חדוש מלכות דוד בכל התבל = 1317
= 318 =  חדוש

מספיק סימנים?ב"ה

הקמת כסא דוד בארץ

כסא = 81 = אנכי = טבע = קבוץ כנסת ישראל =
= 2079 = מועצת חכמות = 1080 = 81
= מלך מלכות דוד = מלכות דוד לי לך

הכסא = 86 = מוצעת החכמות = 1085 = 86
= פה העתיק הקדוש

מלך = 570 = לי לך = ימי מלכות דוד
= הנה מלכות דוד = מלכות דוד עולם שמחה
= 1569 = 570 = מלכות דוד עולם גשמי
= אשר אבינו = אבינו המלכות = על קרקע
= קרקע המלכה = עת המלכה

ימי דוד = 74 = עד

ימי דוד עד = עד עד = 148 = נצח

מלכות דוד בארץ = 1613 = 614 = בברית
= חרות = דוד שש

דוד = 14 = יד = אוהב = אהוב
= אגוד = בת תורה = 1013 = 14
= את הרה בת = המלכות בשרי = הגו


כסא דוד = 95 = דניאל = נולדה = ידועה
= המוליד

שלמה = 375 = אנשי דוד = אגוד אנשי
= אני שדי = אנו כל בית ישראל שדי
= 1374 = 375

דוד בהוה = 32 = דוד חי = יחיד = לב

דוד ושלמה = 395 = נשמה = כל הספר
= מהעפר

מלכות דוד = 510 = ריש = י ישר = ירש = שיר

חושבת = 716 = יקום = קיום = בן דוד

יושבת על = 818 = המלכה יושבת = תחית

יושבת על כסא דוד = 913 = בראשית = שם אחד
= מתגלמת = זאת שרה = זאת הלכה למעשה

המלכה יושבת על כסא דוד = 1013 = 14 = דוד

הקמת כסא דוד = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
= עיניך = פניך
= קהל שרה = גופי אהל שרה
= גופי ישראל = גופי הממלכות

הקמת כסא דוד בארץ = 1743 = 744 = שמש בארץ
= היהודים בארץ = דוד לן

הויה הקים = 741 = אמן = אלין

כסא דוד בארץ = 1198 = 199 = הצדק

הויה הקים כסא דוד בארץ = 1939 = 940 = מצרים
= הברית החדשה העתיק הקדוש = בלב אהרן


Friday, June 01, 2018

ב"ה

התגלות סוד השם המפרש
נצחנו. כל ארץ בידי ישראל.

יהוה = 26 = בידי = הוא דוד

שוא נע חלם קמץ = 2105 = 107 = הארץ
= 1106 = 107

יְהֹוָה = יהוה + שוא נע חלם קמץ
= 2131 = 133
= י שוא נע ה חלם ו קמץ ה
= אל ארץ =  1132 = 133 = ארץ בידי

ארץ = 1101 = 102 = כל בכל
= אמונה = אלהינו = אהלינו

כל = 50 = אדמה

בכל = 52 = אליהו = בידי יהוה
=  כלב = לב חוגג = השוכן חזה
1051 = 52 =  = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2050 = 52

כבשנו = 378 = לשמח = חשמל
= משיח חזה = משיח חוגג

כבשנו את כל הארץ = 1935 = 936 = שלום!
= רזי הדין = רזי עולם הבא = הזהר השחרור
= שחרורי עם ישראל

השגנו את כל גבול = 856 = בית מקדש
= כל ציון = משמעות

השגנו את כל הגבול = 861 = בית המקדש
המשמעות = קרקע ישועה = עת ישועה
= גנזתי ישועה

עת הישועה = 866 = סוף

השם המפרש = 1530 = 531 = אשר יהודה
= השגנו את כל גבול הארץ בידי ישראל
= 2529 = 531 = בידי שרה

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח = משה חי
= משה בהוה = הספר חי = הספר בהוה

כל ספר = 390 = השכינה = זכר ונקבה
= זוכר ירושלים = 1389 = 390 = לברא ירושלים
לברא נקבה = תקן לב נקבה

כל ספר ארץ ישראל = 2032 = 34 = בלב
= כדוד = דוד חזה = אוהב אחוה

כל בני ישראל באהל שרה = 1196 = 197 = עמנואל
= אמנו המלכה

נצחנו = 204 = נצח ליהוה = נצח כלו
= דר = צדיק = צוחק = צו חק = חק פיו
= חקי הטבע = חקי מועצת החכמות
= 1203 = 204 = העתיק הקדוש גר
= העתיק הקדוש ברא = העתיק הקדוש באר

התגלות = 844 = מקדשת

הארץ מקדשת = 1950 = 951 = ספר תורה
=  הארץ התגלות

כל הארץ התגלות יהוה = 2026 = 28 = יחוד
= חיי = כח

כל הארץ מקדשת ליהוה = 2056 = 58 = נח
=  שש האמהות = 1057 = נגהTuesday, May 29, 2018

ב"ה


ודעו בודאות גמורה ושלמה כי כל יהודי נאמן הוא כנסת ישראל כֻלה


יהודי = 35 = לה = תורת יחוד = 1034 = 35
= יחוד כל ספר התורה


יהודיה = 40 = מ = תורת היחוד
 = 1039 = 40 = יחוד כל ספרי תורה
= משפטים = אבותיכם = כתר אחדות
= ולד = גואל = גו אל = אגוד הויה
= הויה אוהב = אגוד כל בית ישראל יחד
= דוד כל בית ישראל יחד


 כל יהודי = 85 = פה  =  היסוד
=  אנכי כל בית ישראל  = 1084 = 85


נאמן = 791 = צאן


כל יהודי נאמן = 876 = יוסף


כל יהודי נאמן הוא כנסת ישראל כלה = 2014 = 16
= זוג = הוה = היא = החג


בכל = 52 = אליהו = כל בית ישראל הויה
= 1051 = 52 = כלב = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2050 = 52


ארץ = 1101 = 102 = כל בכל


ארץ ישראל = 1642 = 643 = כל ישראל בכל


Sunday, May 27, 2018

ב"ה

עץ הדעת טוב ורע

עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן = צדיקים יושבים

עץ = 970 = עתך = קרקעך =עיר הכהנים = עיר רעיתי
=  יער רעיתי

הדעת = 479 = עדתה = באמונה שלמה
 = בארץ שלמה = 1478 = 479 = עת קבוץ
 =  ארץ קרקע אהרן = 2477 = 479 = נחת משלמים
=  כל שטח יציב

עץ הדעת = 1449 = 450 = גלוי ישעיהו = דמות = מדות
= מזגת = כלת = כל שטח קרקעך יציב = אדמה כל עפרי
= אדמה כל שכל = שכל המלה = עפר המלכה

טוב ורע = 293 = הפרח = אנכי רואה = כסא עם ישראל
= 1292 = 293 = תקון הטבע = עיני בנאמני
 ב"ה

מהי אמונה?

אמונה = 102 = אלהינו = אהלינו = ארץ = 1101 = 102

אמונה אינה "faith". אין שום מושג בעברית. אמונה היא האמינה.

מאמין = 791 = נאמן = צאן

אני מאמין = אני נאמן

באמונה שלמה = 479 = הדעת

ה' לא מצפה מאתנו "להאמין" בדבריו, אלא לדעת כי התורה היא האמת. כל אמת בכל מציאות נובעת מהפרושים של אמינים הלומדים את התורה בנאמנות לה'.

עלינו להיות נאמנים מֻשלמים.

יציבות הארץ תלויה לגמרי אל נאמנותנו.

כל עולם תלוי בנאמנותנו.

הנאמנים = 756 = נו"ן = כל עולם

הנאמנות = 552 = כל בשר = עולמות = המציאות

רמת יציבות הנאמנות שלנו קובעת את רמת יציבות הארץ וכל הכוכבים, גם מסלולי כל הכוכבים. דעו זאת. ושיראת השמים תהיה עליכם.


Thursday, May 24, 2018

­­ב"ה

במוחין קטנות המֻנח גבול גובל. 
במוחין גדלות גבול מגדיל.

כדי לממשהּ בגשמיות, עלינו לדעת כי התורה אינה סֵפֶר [נקוד צירה סגול], אלא סְפָר נקוד שוא נע קמץ], או באופן יותר מדיוק, אין-ספור ספרים.


גבול = 41 = מקץ = קמץ = ספר מלכים = 1040 = 41
=  ספרן = לוה = אלי = גו לב = קבוץ לב = השוכן ארץ אהרן
= 3038 = 41 = גו השוכן = גאלה כל ספר תורה
= ה ויה אחד כל ספר תורה


גובל ב = 43 = בגבול = גדול = דוגל = גיל = קבוץ בלב = 1042 = 43
=  בלב ארץ אהרן = קול אהרן = גבול כל ספר תורה
=  השוכן בארץ אהרן = 3040 = 43


הגבול = 46 = אמה = מאה = תהלים = 1045 = 46
=  דוד השוכן = אגוד השוכן


הגובל ב = 48 = מח = כוכב = הויה יחד = הקדושים יחד
= 1047 = 48 = המֻשלמים יחד = הויה אתכם = הויה כתר ישעיהו
=  יובל = בלוי = השוכן הוה = גבול כל ספר התורה


גבולותי = 457 = כל אות = תאכלו = אות נ = אדמה אות
 = האמהות


אות = 407 = בכל מחשבה = הבת = בתה = רבקה המלכה
=  ששון הויה מתגלם = 2405 = 407 = עולם שש הויה מתגלם


כל אות ספר תורה = 1410 = 411 = תהו = אתי = אלישע


ספרים = 950 = שמים = שלמה המלך


כל אות בספר התורה = 1415 = 416 = יות = תחום ישעיהו
=  שומע = העלץ שמי השמים בארץ = 3413 = 416


מתגלמת = 913 = בראשית = אשרי בת = שם אחד = שם אהבה


כל אות בספר מתגלמת = 1712 = 713 = כל אות בספר בראשית
=  שבתאי = קרן תשבי = שבת חג = כל הכוכבים


כל אות בספר התורה מתגלמת = 2328 = 330 = של = שיהיה
=  ליצר = למסר = לכפר = כל עיר = כל אות בספר התורה בראשית


כל אות בספר התורה מתגלמת בארץ = 3431 = 434 = דלת
=  תלד = בתבל


תבל = 432 = לבת = בת יהודה = כתבי = גבול ישועה