הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Wednesday, February 28, 2018

ב"ה

דרושה חקירה מערכתית של מערכת המשפטים של המדינה

צריך פרופיל מוסרי של 97 להיות שופט. שופט חייב להיות מפקד השייטת והסיירת של הלוחמים למען האמת והצדק - והשופטים של המדינה אינם מחומר מוסרי כזה. רובם אינם רעים. הם פשוט לא כשירים מוסרית להיות שופטים. אין להם כל התכונות המוסריות האציליות הנדרשות להיות שפוטים. הם בסך הכל אנשים רגילים מוסרית. זה מאד מסוכן בכס השפוט! הם עושים נזק בדיוק כמו חייל בעל פרופיל פחות מ-97 היה עושה בתא הטייסים.

כבוד השופטת [בדימוס] חנה בן עמי הגדולה אמרה כי צריכה להיות נשמה יתרה לשופט. אמירה זאת מגלה כי היא אכן מבינה מהו שופט. נשמה יתרה היא נדירה ביותר! היא יותר נדירה מיהלומים. לא כל אחד מספיק אינטלגנטי לגרוס את החומר בבית הספר למשפטים ולזכור אותו בהכרח מבין את פנימיות וקדושת המשפט ברמת הנשמה. אולם, בעל הגאונות המוסרית אכן בהכרח בעל בינה ודעת.
המשפט הוא היהלום בכתר התרבות היהודית. לא כל אחד יהלום מוסרי!
לא הייתם שמים אדם רגיל בתא הטייסים. מדוע אנשים מן השורה מוסרית בכס השפוט? אגיד לכם מדוע - כי המטוסים יותר יקרים למדינה מחיינו.
אף אדם המבין מה זה להיות שופט רוצה להיות שופט מרוב היראה והאחריות הכרוכות בתפקיד. אם אדם שואף להיות שופט - הוא פסול על הסף.
על הקהלות לבחור מי בנינו ישפטו אותנו. הקהלות ודיירי השכונות יודעים אם יש בקרבם מישהו מיוחד במינו במוסר ובאחווה ובדרך ארץ. עלינו לבחור מי ישפטו אותנו.

המבחן של שופטים הוא היכולת להבין את פנימיות ספר השופטים והיכולת לראות מעבר הדברים הקשים הכתובים על השטח של ספר שופטים.
כמו כן, דעו:
ט = 9 = חתם = 1008 = 9 = חשן
האות ט כלולה בשרש ש-פ-ט וגם במילה החלטה.
כן. כן. עלינו ללמוד אותיות, דקדוק ותחביר מוסרי לפני שאנחנו לומדים משפטים.
השופט = 400 = ת = פה ושט = הנשמה = כל שכל = כל ספרי
השופט הוא פה וושט האלהים.
אם אדם אינו רואה את הדברים האלה, ה-אלף בית של חשן משפט, הוא עדין אינו מוכן להיות שופט על ישראל.
כששופט חותם על החלטה הוא חורץ את גורלו ואת עתידו, במו ידו, יחד עם גורל ועתיד הנשפט. דעו זאת ושיראת השמים תהיה עליכם.
Friday, January 19, 2018

ב"ה
התנגשות המשתמשים בכח לא לשם שמים
רה"ע צפת אילן שוחט:" אני מחזק את הרמטכ"ל – דבריו של הרב אליהו בניגוד לתמונת המצב בצפת"

http://g-news.co.il/?p=11010

דעו אחי ואחיותי היקרים מכל, כי כל שמוש שגוי בכח נובע מהלומדים תורה לא לשמה, אלא כדי לאסוף כבוד וכח לעצמם

זה כואב ומביך לראות התנגשות של שלושה גופים המשתמשים בכח ומפעילים כח לא נכונה - הפוליטיקאים, הצבא וכן, הגרוע מכל, הרבנים שאינם לומדים תורה לשמה. ההתנגשות היתה בלתי נמנעת, כי כל המשתמשים בכח לא לשם שמים יתנגשו בזירת המלחמה, ה' ישמור

?מהו כח

כח = 28 = חיי = יחוד = יחדו

הכח הטהור נובע מהרצון לפעול יחד לעשות צדק, משפט ואמת

בכח = 30 = ל = בחיי = יהיה = ביחוד = יהודה

המלה שמוש מזכירה תשמיש

השמוש בכח הוא קדש הקדשים של מלכי יהודה וישראל. השמוש בכח הוא היחידה. כל המשתמש בכח לא נכונה אשם באונס ומטמא את קדש הקדשים

והכל נובע מהרבנים שאינם לומדים תורה הכונה, אלא לאסוף כבוד וכח לעצמם ולהכניע אותנו ביראה לא לשם שמים

על כל יהודי ויהודיה לרדוף אחרי חכמה, כח מה, לא כח. בדרך אסוף החכמה אנו יודעים איך להשתמש בכח נכונה וביראת שמים

?מהי חכמה

חכמה = כחמה = 73 = כח מה = גמל = נביאי = הנביאה = יחוד היהודיה

דעו כי השמוש בכח הלא נכון ולא לשם שמים הוא-הוא המונע את הנבואה מלחזור לישראל

על נשות ישראל להיות חכמות! אלה כל כחותינו! נשים אינן לומדות חכמה לא מהפוליטיקה, לא מהצבא וגם, לדאבוני הרב, לא מהרבנים. הרבנים הם גברים והם אינם יכולים להבין או לקבוע את מקום נשות ישראל. דענה זאת! רב המנסה להכניע את נשות ישראל לרמת הבנותיו הרי הוא טועה ומטעה

?מהו צבא

צבא = 93 = סגל = הנה הכח = הנה היחוד

סגל החכמים הם-הם הכח המרבי, הם המשתמשים בכח נכונה, ועלינו לטהר את עצמנו להיות ראויים ורשאים לעמוד ביחדד אתם


Sunday, January 14, 2018

ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים

השארתי מסר זה לחיים כץ, שר הרווחה
14
לינואר 2108ה-11 לינואר היה יום מיוחד מתוך חודש מיוחד שקודש כלו ע"י הנשיא טרמפ ומשרד הפנים של ארה"ב לענין מיגור הסחר בילדים בעולם

באותו יום לורי שם טוב ואנכי היינו בבתי משפט שונים במדינה היהודית הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. לורי שם טוב היה בבית משפט בתל אביב ואני בנצרת עלית, כי "העלבנו" עובדי מדינת ישראל כי נסינו לתרום למיגור סחר בילדים כאן ובמקום לקבל תמיכה, הסתבכנו עם המערכות. ממשלת ארה"ב קבלה דוחות על ההליכים ההם

כן. כן. מדובר בסחר בילדים לכלכ דבר. אתה שמעת את דבריו של יוסי סילמן ושל כב, השופטת בדימוס חנב בן עמי ואתה יודע כי ההגדרה סחר בילדים מדויקת

אני יודעת כי שר לא כך כך חזק כמו הפקידים במדינה זאת. אולם, אתה, בתפקיד של שר הרווחה, אכן יכול לדווח על מעשי האשמים, לנקוב בשמם ולהסגיר אותם

כשחזרתי מבית המשפט, מצאתי סרטון ביו טיוב בשם "ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים". זהו האסון שלורי שם טוב, עו"ד צבי זר, מוטי לייבל, חיים חביבי, אני ואחרים שהסתבכו עם המערכות במדינת ישראל כי אמת דברנו, נסינו למנוע
תקשיב לרעיון עם יחל דן מגלצ. בנוסף למה שהילדה עברה על גופה, אמה אומרת כי הילדה בוכה שאמה תשאר אתה בבית החולים ורווחה מונעים זאת

אני מאד מקוה כי מדינת ישראל לא מתכוונת לאתגר את עצמה לראות אם היא יכולה להגיע לשפל מדגרה מוסרית יותר נמוכה
ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים
Thursday, December 21, 2017

ב"ה

ממזר

 = ממזר = 287 = מזמר = רופא = פארו
= פזר = רז לכל = אור לכל
= תקון לכל = 1286 = 287 = תקון ועד
= דבר העתיק הקדוש לכל
= העתיק הקדוש מופיע לכל
= העתיק הקדוש מופיע ועד
= ראה חזוני = עולם האשר מתגלם
= 2285= 287 = עולם האשר עד
 עין האשר = ראש העין

הרבנים אינם מבינים את קדושת ענין הממזר כלל וכלל כי הם רואים את האשה כקנין


ב"ה

עגונה

 = ענג = 123 = כל חכמה = כל נביאי
 = חזון ישעיהו = 1122 = 123 = את כאן
 יעשיהו כאן

 = עגונה = 134 = הגענו = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= 1133 = 134 = חג כל נביאי
= כל חכמה שלום עד
= כל נביאי שלום מתגלם = 2132 = 134
= חג חזון ישעיהו = חג ישעהו כאן
= לשבת את = לברך את = לברך ישעיהו
= לבן ישעיהו = יודעים לב ישעיהו
= דלק = בארץ יהודה = ענג שלום עד
= חזון ישעיהו שלום עד = 2132
= 134 = חזון שלום ישעיהו מתגלם
= 3131 = 134 = שלום ישעיהו כאן עד
= לב ארץ = אני חכמה = נוה חכמה
 נוה נביאי

הרבנים לא הבינו את ענין העגונה כלל וכלל כי הם לא אוהבים נשים ולא מסוגלים לקבל את יתרת האשה על הגבר. לכן, התורה מסתירה את פניה מהם והם לא מגיעים לרמת החכמה – זאת הרמה בה מבינים נכונה את הלכה למעשה

 = הלכה למעשה = 505 = שרה = החקים העליונים
= 1504 = אדרש = קרן נחמות = נחמות העתיק הקדוש
האמת מידה = צאת דוד = צאת בת תורה


ב"ה

אסור

 = אסור = 267 = נזיר = כל רזי = הרואה כל
= כל הזהר = הנה אור = כל אורי
= ראינו = כלו ראי = ראי ליהוה
= הנה דבר העתיק הקדוש = 1266 = 267
= כל דבר העתיקה הקדושה
= הנה תקון = אור עולם שמחה = תקון עולם שמחה
= אור עולם גשמי = תקון עולם גשמי
= דבר העתיק הקדוש עולם שמחה
 דבר העתיק הקדוש עולם גשמי

העתיק הקדוש = 1000 = 1 = א = תם


הזמן הגיע לגלות את ענין האסור בתורה. ביראת שמים ממש, אני כותבת את הדברים האלה. אנא! קראו את הדברים נכונה. אינני ממליצה לעשות עבירות! אני כן אומרת כי בכל מקום בתורה בו ה' אוסר משהו, יש חכמה ואהבה נסתרות; ולא די בכך שנקרא את הדברים באופן שטחי. עלינו תמיד לבטוח בה' שאם דבר מה אסור, הרי הכתוב גם מלמד אותנו דבר מאד עמוק ויפה. עלינו לשאול: רבון העולמים, מה עלי לראות ואינני רואה כי האִסור מסנוור אותי
רק כאשר אנחנו מסוגלים לראות את הטמון מעבר למילים, וכל כוונותינו הן רק לשלום ולשמחה ולששון וכל טוב לכל הבריות, אנחנו מסוגלים להבין את האִסור נכונה

התם רואה את נשמתו משתקפת בראי האסור. עלינו להגיע לרמת התם. ה' חפץ בזאת עבורנו מאד מאד

ודעו כי בכל מקום בו ה' מזהיר אותנו פן נמות אם לא נשמע בקול ה' – שם יש אמת עמוקה ויקרה במיוחד, ועלינו לשמוע בקול העדין של ה' בְּיֶתֶר שׂאת

מות = 446 = האמת = לשמוע

עלינו לשמוע בקול ה'. כך נדע את האמת ולא נמות לעולם ועד

Wednesday, December 20, 2017

ב"ה

מות = 446 = האמת = הכל ישועה

אין מות בתורה בכלל - רק האמת. אנחנו אמורים לדעת את האמת - לא למות

ב"ה
שמוש נכון בעינים

 = עין = 780 = פן = ממשת = עשית = עירך
= כל בית ישראל עורך = אשר בשר עורך = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779 = 780 = עלום מתגלם
= עדן העלץ = עדן הקרן = עדן התם = לכל יודעים
= לכל נולדים = לכל מולידים
= שמח תבל = משיח כתב = כתב ספר חי
= כתב ספר העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2778 = 780 = שבת החכמה = בן החכמה
 און הנביאה = און נביאי

 = עיניך = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
 בבית הויה = ברית יחוד

 = עינים = 740 = מן = נולדים לי = ממלכים
= יודעים גואל = יודעים גו אל = כל בני חיים
 כל הבנה חיים = כל בני חכם

 = ישראל = 541 = עין ימין = 1540 = 541
= עשית דמיון = הולך = הל האשר
= להעלות = עלות הל = עלות לה = הל קדוש
= היות צל = שמע צוהל = את עיני = את פני
= את הקהל = עיני ישעיהו = פני ישעיהו
= הקהל ישעיהו = אהל שרה = שרה לאה
= קרן הל שרה = קרן הל הלכה למעשה
= קרן הל החקים העליונים = 2539 = 541
= בשר יהוה אהבה = אחד בשר הקדושים
= בשר הקדושים אהבה = בשר המשלמים אחד
= בשר המשלמים* אהבה = אלישע צהלה
 סיני אתי = תהו צהלה

*המֻשלמים

  = עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ
 בעל אדמה

 = עין שמאול = 1157 = 158 = וכל ארץ
 עלץ ירושלים = קרן נקבה

  = עין ימין ועין ושמאול = 2703 = 705 = הן = הקם
= עין ימין הוא* עין שמאל
= עין שמאל הוא* עין ימין
= היודעים = המולידים
=
הנולדים = המלכים
כידוע אפשר לנקד את המִלה הוא בשורק או בחירק
*

שמוש = 646 = א-להים = הל תורה

 = השמוש = 651 = האלהים = נאם = כל אם
= כל אתר = תאר כל = הל התורה = הל יום
 הל דורות

 = נכון = 776 = בעדן = כל הקדושים יודעים
 1775 = 776 = בת שבע אתם = יוחנן אתם
 = השמוש בעיניך = 1293 = 294 = עיר דוד
 מלכיצדק

 = הנכון = 781 = אעין = קרן עין = 1780 = 781
 עין תם = עין העתיק הקדוש = עשית עלץ

 = השמוש בעיניך הנכון = 2074 = 76 = *עבד
 לב לבבי = מתגלם ב... = הרצון מתגלם

היודעים להשתמש נכונה בעינים הם הזוכים להקרא עבדי ה' והם מבינים נכונה את התֹאר עבד

ישראל הוא עין ימין. כל הכתוב אודות ישראל בתורה הוא חכמת עין ימין, ועצות איך להשתמש בה נכונה. כפי שראינו עין ימין הוא עין שמאל. זאת היחידה כל החכמה בתורה באה ללמדנו שמוש נכון בעינים. היודעים להשתמש בעיניהם נכונה רואים את הפרושים הנכונים של התורה, רואים את ארץ ישראל ורואים את פני הויה
עלינו לדעת איך להאיר בחכמה ובכוונות טובות וגם איך להצל מתוך אהבה ורצון לשלום וכוונות טהורות. זאת כל חכמת התורה כֻּלה
Tuesday, December 19, 2017

ב"ה
 
ספר מלכים הוא שמן המשחה

 = פך שמן = 1620 = 621 = פרש ספר מלכים = כתר העתיק הקדוש
 כתר תם = כתר עלץ = היום

ספר מלכים = 1040 = מקץ = מעלץ = קמץ = שמן = יצר עינים

פך = 580 = פרש = שפר

לפרש = 610 = ים = האדם = עמך

 = מפרש = 620 = כתר = כל ספרי טהור
= כל שכל טהור = כל עפר טהור = יורדת
 חברתי = חבר קדוש = תחביר = ברית האב

 = המפרשת = 1025 = 26 = יהוה = כל בית ישראל יחד
 המֻשלמים = הקדושים

משיח = 358 = המשחה = ספר חי = כל פרי חי

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

ספר מלכים הוא-הוא שמן המשחה. המפרש את ספר מלכים נכונה רוקח את את שמן המשחה נכונה. כל הפרש את ספר מלכים בטהורה ונכונה הרי הוא או היא המשיח. זה סוד חנֻכהב"ה
מות = 446 = האמת
מות הוא המצב המירבי האין-סופי. החויה של מות כ-מות או כ-האמת ענין של בחירה חֹפשית והשתדלות. המוצאים את האמת הסופית כשהם חיים לא מתים. הלא מוצאים את האמת הסופית כשהם חיים, גם אינם מוצאים אותה אחרי מותםMonday, December 18, 2017

ב"ה


הבונים החפשיים


 = א = 1 = 1000 = העתיק הקדוש = עלץ = תם
קרן


ור = 206 = עצמו = מופיע = ראה = דבר


 = אור = 207 = ראה קרן = 1206
= 207 = דבר תם = דברתם
= דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = העתיק הקדוש מופיע
 העתיק הקדוש עצמו = תורם


 = נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052 = 53
= קרן אליהו = קרן ישעיהו בן אמוץ = 3050 = 53
= את האלהים = אתה אלהים = את כל אם
= את כל אתר = תאר את כל = תורת אמה
 יהוה שוכן


 = נבאה = 58 = נח = בנו = מחי = שש האמהות
  1057 = 58 המביא = מביאה


 = נביא = 63 = חנה = מביאי = המביאה
= לשון יהוה = 1062 = 63 = כל אהבה
 כל אהבה = בונה


הנביא = 68 = נביאה = הבונה


 = נביאי = 73 = הנביאה = חכמה = גמ”ל
= לשון אלה = 1072 = 73 = לשון לאה
ליצר עולם אלה = קרן כנסת ישראל
   73 = 2071 = העתיק הקדוש כנסת ישראל
עלץ כנסת ישראל


 = נבואה = 64 = הוא אליהו = הוא ישעיהו בן אמוץ
= 2062 = אתם בני = 1063 = 64 = אתם הבנה
 מידי = יהוה הוא כל בית ישראל יחד


 = הנבואה = 69 = אבינו = אנו הוא = אני האב
= תורת בני = 1068 = 69 = קרן כל חי
= אני את האם = משכן האב = נוה האב
= רות אמהותי = 402 + 666 = בת כל התורה
= בת כל דורות =תורה האמהות = אמהות התורה
 אל הוא כל בית ישראל יחד


 = השופטים = 1010 = העתיקה הקדושה
= 11 = וה = חג = שלום עד = שלום מתגלם
2009 = 11 = שלום תהלה החיים


 = אלהים = 646 = מו"ם = מדברת = מותר
 היהודיה אם = כתר יהוה = מה אם


 = יהוה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
המשלמים = הקדושים


נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052


 = מביא אור = 260 = הרנה = הנהר
 תרומות אור = 1259 = 260


 = מביאי אור = 270 = בונה אור = רע
 מביא אורי  


מביאי האור = 275 = ערה = רעה


 = מביאי אורי = 280 = עיר = יער
= חנה דבורה = מביאי הזהר
 דבורה בונה = דבורה ובנה

 = הבונים = 673 = בני תורה = בת ירמיהו
=
חסד של ירמיהו = גלגול של ירמיהו
 
הדור בנות

חפש = 388 = צדק צדק = אהב ממש

 = החפשיים = 1013 = 14 = דוד = יד
 
אוהב = אהוב = בת תורה = את הרה בת


 = צדק כתר דוד = 828 = גוף חוה
= יד צדיקים = דוד צדיקים = אוהב צדיקים
 
האותיות = האבירים


 = דבורה בונה את בית המקדש = 1542 = 543
 קרן בלהה = עלץ לבי = בישראל

 = כל הנביאים בונים את בית מקדש = 2658
 660 = ימים

כל נביאים בנו = 786 = עיון = ישועת

 = כל הנביאים בנו את בית המקדש = 2048 = 50
= כל = היה יהיה = אדמה = לחגוג = יהודה חזה
= העתיק הקדוש גלוי = 1049 = 50
= קרן לגוי = להוגה תם = אל חוה
= סוף פסוק שלום
=
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= כל בית ישראל אמה = ידי יהוה
=
אוהבי יהוה = אהובי הקדושים
=
אהובי כל בית ישראל יחד
 
ידי כל בית ישראל יחד

אין שום סכוי לרבנים הלומדים את התלמוד הבבלי להבין איך לבנות את בית המקדש. הבניה היא תרומות ועבודות צדיקים האוהבים את הבריות בכל מאדם בלבד