הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Monday, December 18, 2017

ב"ה


הבונים החפשיים


 = א = 1 = 1000 = העתיק הקדוש = עלץ = תם
קרן


ור = 206 = עצמו = מופיע = ראה = דבר


 = אור = 207 = ראה קרן = 1206
= 207 = דבר תם = דברתם
= דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = העתיק הקדוש מופיע
 העתיק הקדוש עצמו = תורם


 = נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052 = 53
= קרן אליהו = קרן ישעיהו בן אמוץ = 3050 = 53
= את האלהים = אתה אלהים = את כל אם
= את כל אתר = תאר את כל = תורת אמה
 יהוה שוכן


 = נבאה = 58 = נח = בנו = מחי = שש האמהות
  1057 = 58 המביא = מביאה


 = נביא = 63 = חנה = מביאי = המביאה
= לשון יהוה = 1062 = 63 = כל אהבה
 כל אהבה = בונה


הנביא = 68 = נביאה = הבונה


 = נביאי = 73 = הנביאה = חכמה = גמ”ל
= לשון אלה = 1072 = 73 = לשון לאה
ליצר עולם אלה = קרן כנסת ישראל
   73 = 2071 = העתיק הקדוש כנסת ישראל
עלץ כנסת ישראל


 = נבואה = 64 = הוא אליהו = הוא ישעיהו בן אמוץ
= 2062 = אתם בני = 1063 = 64 = אתם הבנה
 מידי = יהוה הוא כל בית ישראל יחד


 = הנבואה = 69 = אבינו = אנו הוא = אני האב
= תורת בני = 1068 = 69 = קרן כל חי
= אני את האם = משכן האב = נוה האב
= רות אמהותי = 402 + 666 = בת כל התורה
= בת כל דורות =תורה האמהות = אמהות התורה
 אל הוא כל בית ישראל יחד


 = השופטים = 1010 = העתיקה הקדושה
= 11 = וה = חג = שלום עד = שלום מתגלם
2009 = 11 = שלום תהלה החיים


 = אלהים = 646 = מו"ם = מדברת = מותר
 היהודיה אם = כתר יהוה = מה אם


 = יהוה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
המשלמים = הקדושים


נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052


 = מביא אור = 260 = הרנה = הנהר
 תרומות אור = 1259 = 260


 = מביאי אור = 270 = בונה אור = רע
 מביא אורי  


מביאי האור = 275 = ערה = רעה


 = מביאי אורי = 280 = עיר = יער
= חנה דבורה = מביאי הזהר
 דבורה בונה = דבורה ובנה

 = הבונים = 673 = בני תורה = בת ירמיהו
=
חסד של ירמיהו = גלגול של ירמיהו
 
הדור בנות

חפש = 388 = צדק צדק = אהב ממש

 = החפשיים = 1013 = 14 = דוד = יד
 
אוהב = אהוב = בת תורה = את הרה בת


 = צדק כתר דוד = 828 = גוף חוה
= יד צדיקים = דוד צדיקים = אוהב צדיקים
 
האותיות = האבירים


 = דבורה בונה את בית המקדש = 1542 = 543
 קרן בלהה = עלץ לבי = בישראל

 = כל הנביאים בונים את בית מקדש = 2658
 660 = ימים

כל נביאים בנו = 786 = עיון = ישועת

 = כל הנביאים בנו את בית המקדש = 2048 = 50
= כל = היה יהיה = אדמה = לחגוג = יהודה חזה
= העתיק הקדוש גלוי = 1049 = 50
= קרן לגוי = להוגה תם = אל חוה
= סוף פסוק שלום
=
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= כל בית ישראל אמה = ידי יהוה
=
אוהבי יהוה = אהובי הקדושים
=
אהובי כל בית ישראל יחד
 
ידי כל בית ישראל יחד

אין שום סכוי לרבנים הלומדים את התלמוד הבבלי להבין איך לבנות את בית המקדש. הבניה היא תרומות ועבודות צדיקים האוהבים את הבריות בכל מאדם בלבד


ב"ה
 

מביאי האור


 = א = 1 = 1000 = העתיק הקדוש = עלץ = תם
 קרן

ור = 206 = עצמו = מופיע = ראה = דבר

 = אור = 207 = ראה קרן = 1206
= 207 = דבר תם = דברתם
=
דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
=
סוד עלץ וצהלה = העתיק הקדוש מופיע
 
העתיק הקדוש עצמו

 = נבא = 53 = מביא = תרומות = 1052 = 53
=
קרן אליהו = קרן ישעיהו בן אמוץ = 3050 = 53=
= את האלהים = אתה אלהים = את כל אם
=
את כל אתר = תאר את כל = תורת אמה
 
יהוה שוכן


 = נבאה = 58 = נו = בנו = שש האמהות
 1057 = 58 המביא = מביאה


 = נביא = 63 = חנה = מביאי = המביאה
= לשון יהוה = 1062 = 63 = כל אהבה =
 כל אהבה = בונה

 = נביאי = 73 = הנביאה = חכמה = גמ”ל
= לשון אלה = 1072 = 73 = לשון לאה
ליצר עולם אלה = קרן כנסת ישראל
= 2071 =
העתיק הקדוש כנסת ישראל
 
עלץ כנסת ישראל


 = נבואה = 64 = הוא אליהו = הוא ישעיהו בן אמוץ
= 2062 = אתם בני = 1063 = 64 = אתם הבנה
 
מידי = יהוה הוא כל בית ישראל יחד

 = הנבואה = 69 = אבינו = אנו הוא = אני האב
=
תורת בני = 1068 = 69 = קרן כל חי
=
אני את האם = משכן האב = נוה האב
=
רות אמהותי = 402 + 666 = בת כל התורה
=
בת כל דורות =תורה האמהות = אמהות התורה
 
אל הוא כל בית ישראל יחד

 = השופטים = 1010 = העתיקה הקדושה
= 11 =
וה = חג = שלום עד = שלום מתגלם
 2009 = 11 = שלום תהלה החיים

 = אלהים = 646 = מו"ם = מדברת = מותר
 היהודיה אם = כתר יהוה = מה אם

 = יהוה = 26 = היא אם ובת = 1025 = 26
 
הקדושים


 = עצים = 770 = עצות צדיק = עצות צחוק
 עצות צו חק

גרש = 503 = באשר = בראש = ברא יצר

 = שחר = 508 = חך = באשרה = בראשה
 אשר בה = אשר כל ספר התורה = 1507

גרוש = גורש = 509 = ברא ויצר

 = שרה = 505 = הלכה למעשה = החקים עליונים
= 1504 = 505 =
אשר כל בית ישראל
 ראש כל בית ישראל

Wednesday, December 13, 2017


ב”ה
 
ה"מייטריקס" הוא ספר התורה

 
לא כדאי להניח לסרטים להכתיב לנו את המונחים בהם אנו משתמשים או לתאר את צורות מחשבותינו. למרות כלל זה, בו אני דבקה, ה-meme “המייטריקס” מתאר מציאות אותה עלינו להעריך נכונה, להשתלט עליה ולבטלה. כמו כן, ה-meme “המייטריקס" מאד פופולארי והשמוש בו מעורר את תשומת לבם של אנשים רבים ממגוון השקפות רחב, שלא היו שמים לבם אל דבור אודות תלמוד תורה במונחים המסורתייםמשמעות השרש ל-מ-ד אינה רק אסוף מידע פסיבי, המשנה לאט לאט את האופי ודפוסי ההתנהגות שלנו. שרש ל-מ-ד = 74 וזאת הגמטריה של המלה חולל. כאשר אנחנו לומדים תורה אנו מחוללים את המציאות. האות ם שוה 600. לכן


מתגלם = ה' להתגלם = 1073 = 74

המתגלם = 1078 = 79 = דעה = עדהכאשר יהודי/ה לומד/ת תורה הוא או היא ה' המתגלם ממש, וטיב הלימוד קובע באילו צורות ה' מתגלם. כאשר אנחנו לומדים תורה, אנחנו נושמים. הבל פינו ורוח אפינו מחיים את העפר. הבריאה נולדת מהרֵאוֹת שלנו. ההבל היוצא מן הראות שלנו דרך פינו ואפינו נקבע על ידי כוונותינו
 
עפר = 350 = ספרי = שמי = שכל = יצר כל

 
כאשר הרבנים השתלטו על הלמודים, ובמיוחד כאשר הם השתלטו על ההגדרות והמשמעויות של המונחים בתורה, הם קבעו מה ואיך היהודים ילמדו. בכך, הם קבעו את אופי כל הבריאה והיצירה. כך הם השתלטו על העולם כלו כי הם קבעו איך מחוללי המציאות יתגלמו. הם קבעו בכך את המרחב, את טיב כל החומרים, את חווית הזמן, את מהירות היצירה וההתפרקותה, קשיות כל החמרים ואת יציבות היצירה

 
כל עוד אנחנו לא לומדים ברמה יותר גבוהה, אין תקווה שהעולם ישתנה כי רמת הלמודים קובעת את טיב הבריאה. אם אנחנו רוצים לשנות את העולם, עלינו לדעת כי אנחנו ה' מתגלם ומחולל את כל העולמות

 
הנה כמה חלופים הקשורים לענין המבארים את המצב: בכל החלופים הבאים בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית

 
= למד = 74 = עד = חולל = מתגלם = 1073 = 74 = בחסד
=
אתם כנסת ישראל = 2072 = 74 = קרן חכמה = קרן נביאי

  קרן הל לבו


 = ללמד = 104 = לעד = לחולל = דק = בארץ = 1103 = נחמו
 
מחנה העתיק הקדוש


אתר = תאר = 601 = אם


מתאר = 641 = שלושהשלושה אבות = מתאר באותהמתאר = 646 = א-להים = אתר מההמתמציאות = 552 = בנך = כל בשר = עולמות

בן = 702 = שבת = צורות = הארצות


המתאר את המציאות הוא אם בנו. כן. כן. כמו שכתבתי

למידה = ילד מאד. האדים מפינו ומאפינו יולדים את המציאויותמשמעות = 856 = נוף = כל הציון = בית מקדש

המשמעות = 861 = בית המקדשקביעת ההגדרות של המונחים בתורה קובעת את הממשות של היצורים בבריאה

הגדרה = 217 = דבורה = רזי = הזהר


מֻנחים = 708 = אזן = הגן


הגדרת = 612 = ברית


חדשה = 317 = יבשה = שטחברית חדשה = 929 = הגדרת יבשה = הגדרת שטח
הגדרת משמעויות המונחים בתורה קובעת את בריאת ויצירת המציאות. הגדרה שגויה של שרש ל-מ-ד תשבש את כל הִגּויינו, ולכן את תכונות כל הַגּוֹיִיםנושם = 956 = ספר תורה

על כל יהודי לדעת זאת כי אם נלמד את ספר התורה בכוונות של שלום, אהבה ורצון טוב של כל הבריאה, נחולל את ארץ ישראל כרצון העליון של ה'. אם נמשיך להגות בתלמוד בבלי, נמשיך לחולל בוץ בבל ונמשיך להתבוסס בו


תקון העולם הוא תלמוד תורה נכונה


תקון עולם = 1912 = 913 = בראשית = מתגלמת
תלמוד = מולדת

Tuesday, December 05, 2017

ב"ה
אור
 = אור = 207 = העתיק הקדוש דבר = 1206 = 207
=
ראה קרן = ראה עלץ = ראה העתיק הקדוש
=
סובב עלץ וצהלה = לבלוב עלץ וצהלה
=
נגון אמתו = גיל בצבע = הצליל לבי
=
אם ובת עמנואל = אם ובת אמנו המלכה
=
אם ובת אמנו מיכל = אתר בתו אמנו המלכה
 
זאת המלכה אם אמנו = על הארץ


ב"ה
עץ הדעת טוב ורע
 = עץ הדעת טוב ורע = 1742 = 743 = מגן = את כפר לבי
 את לב כפרי = ישעהו השוכן כפרי

 = עץ = 970 = משלם = בספר חיים = שלום בלב = עיר הכהנים
= עיר רעיתי = יום שמטה = התורה שמטה = התורה ספר דוד
 התורה ספר הגו

 = הדעת = 479 = עדתה = עטת = יהי תרבות אור ויהי אור
= 1478 = 479 = את החכמה = אתה חכמה = נביאי אתה
 הנביאה אתה

 = עץ הדעת = 1449 = 450 = מתי = תמי
= כל הנשמה = דמות = ישעיהו לגוי = גלוי ישעיהו
 את לחוה = חוה יהודה ישעיהו

 = טוב = 17 = חשבון = 1016 = 17 = חשב עולם
= יש עולם = הזה = זהה = ההוא = התראתי
= התראית = העלץ שלום מתגלם = 3014 = 17
 השלום העתיק הקדוש מתגלם = דוד בא

רע = 270 = כל חברי = כרמי

 = ורע = 276 = עור = רעו = חברוני = אור הנבואה
= אבינו העתיק הקדוש דבר = 1275 = 276
= בערד = הנבואה דבר העתיק הקדוש
= אבינו העתיק הקדוש ראה
 עם ישראל נביא העתיק הקדוש = 2274 = 276

 = אבינו = 69 = עלץ כל חי = 1068 = 69
= קרן כל חי = כל חי תם = הנבואה = דינה
 הסד = אנו הוא

 = טוב ורע = 293 = אנכי רואה = אנכי האור
= כסא עם ישראל = אנכי כל כתר עין ימין = 2291
 293