הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Tuesday, April 17, 2018

ב"ה

ערכים = עריכם = 700 = ן = קם = שת = מסֹרת

בנית ערים חיבת להיות מבֻססת על ערכים מוסריים
 
מספרים הם ערכים מוסריים


ב"ה
 
ההוה = 21 = יהו = אהיה = בא הוה = ההיא
כל שם הכולל את האותיות יהו: אליהו, ישעיהו, ירמיהו אומר כי הוא או היא קימים בהוה. יהוה

ב"ה

על כל יהודי ויהודיה לדעת: כל שם בתורה שמך. כל מקום בתורה מקומך. כל סִפּוּר בתורה ספורך. וכל זמן בתורה ההוה


ב"ה

מי עבד הויה ומהו בטול הרצון בהויה?

ענין עבד הויה אינו מובן ומבואר די הצורך. רובנו חושבים כי המלה עבד היא slave. עבד אינו slave כלל וכלל.
גם ענין בטול הרצון אינו מובן. הבה, בע"ה, נראה במה מדובר.
ה' אינו דורש שנכנע [במובן הגס הרווח] או אפילו להיות צייתן. ה' מאד רוצה שנשאף מרצוננו החפשי להיות כמו אבותינו שהלכו עם ה'.

עבד = 76 = המלא = מלאה

מדובר במליאה. מליאה של מה – או מי?

המלה עבד היא שני שמות של ישראל.

שני שמות ישראל = 1647 = 648 = שמות נשי ישראל
= מקום נשי ישראל = הארץ ישראל

עב = 72 = חסד = כנסת ישראל = 1071 = 72 = מלא עלץ
= מלאתם = קרן מלא = מלא העתיק הקדוש

ד = 4 = כל בית ישראל = 1003 = 4 = שאר בשר = אשר בשר

עבד = 76 = כנסת ישראל כל בית ישראל = 2074 = 76
= הרצון מתגלם

רצון = 996 = שלומכם = מלכותך

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
= הקדושים = השלמים

היות עבד ה' היא החזרה אל הרצון של כל בית ישראל. היא המליאה של כנסת ישראל. דהיינו, להיות במצב בו הרצון של הקדושים הוא-הוא הרצון של כלנו.

מהו בטול הרצון?

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

הרצון הוא האות ב' במלה בטול.

ט = 9 =1008 = קבוץ

בט = 11 = שין = 1010 = חג = עתיקה הקדושה = שלום עד
= שלום מתגלם = 2009 =11 = וה = קבוץ הרצון
= דוד מלכותך = אגוד מלכותך

ו = 6 = ה"א = העלץ = 1005 = הקרן = התם
= גם את העתיק הקדוש = 2004

ל = 30 = יהודה = הכח = ביוחד

בטול = 47 = אמו = לטוב = יהיה טוב = לזהה

הבטול הוא הרצון של הויה שיהיה טוב לכל הבריות.

אפילו המלה נכנע אינה כמובנהּ הרווח.

נכנע = 190 = צלע = עלצ = כל הקהל = אבי ואמי עמי
= ידוע לאמי ואבי = נולד לאמי ואבי = לקט תמים
= 1189 = 190

כמובן, הצדיקים הכי גדולים, אמהותינו, אבותינו, השופטים והנביאים הם-הם הגדולים ביותר ברצון לטוב. כאשר אנחנו רוצים בכל לבבנו להדמות להם, אנחנו מתחילים להתאחד אתם ממש ולהתאחד אתם. הדם, אשר בלב יהודי מלא ברצון לה-*דמ*-ות לאמהותינו, לאבותינו, לשופטים ולנביאים, מתאחד עם כל הדם הקדוש מאז ומעולם.
זאת היחידה [ = המקדש].

יחידה = 37 = הלב = לבה = לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם
= לכפר עולם

היחידה = 42 = בלהה = לבי = חוה חיה

זאת היחידה = 449 = זאת חוה חיה = המקדש


Wednesday, April 04, 2018

ב"ה
אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

הבה נבין את משמעות הדבר.
בנים יהודים קטנים, רכים ותמימים משועבדים ללמוד תלמוד במקום תורת משה. למה? כדי ליצור בבל במקום ארץ ישראל! הבל פיהם של התינוקות התמימות ההם יוצר את העולם אנו חיים בו - העולם המאפשר כל מיני זוועות שארץ ישראל אינה מאפשרת. בבל אינה מקיאה זוועות. בבל עומדת בזוועות ואף מעודדת אותן. התינודות משועבדים להגות בתלמוד כדי ליצור עולם זה וחוקי הטבע כפ שאנו מכירים אותם המשעבדים את כלנו. זה השעבוד הנוראי ביותר! זאת ההתעללות בעוללים האיומה ביותר! ודעו כי זה הכשוף של הבונים, דהינו הרנבים שמרדו בדרך הנביאים והוגים בכשופי בבל במקום בתורת משה.
הפתרון אינו לימודי התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי הוא נסיון ליבא את בבל לירושלים, שה' ישמור!
כדי שבני ישראל ימשיכו להשתעבד כשהם מבוגרים, הרבנים אומרים להם: "בלי התלמוד לא היינו יודעים לקים את המצות." האמנם? התלמוד אינו מלמד איך לקים את המצות.

המצות = 541 = ישראל

רוב היהודים אינם אפילו יודעים כי אנחנו, ישראל, המצות חיות ממש. התנ"ך מלמדת אותנו איך להיות המצות בצורות הכי קדושות אם יודעים לקרוא אותו נכונה ויודעים להפוך את הספרים [books] לספרים [frontiers], דהיינו לדעת איך להפוך את הכתוב לממשות. ההפיכה של הכתוב לממשות היא המשמעות של המונחים לקים ו-להקים.

משמעות = 856 = נהיה ממשות = ממוש קרקע = ממוש עת = נוף = כל ציון
= בית מקדש

התלמוד מלמד איך לקים את בבל - עולם בו זוועות אפשריות ונעשות, עולם התומך ומעודד רשע.
אנחנו לא צריכים את התלמודים ללמוד אותנו איך לערוך טקסים מוזרים. התורה היא ספר החיים. אין בה שום טקסים. היא רק נראית כך בעיני בעלי לבבות מזוהמים. החיים אינם עושים סימולציות סימליות, הוי אומר ופארסות, של עצמם.
אוהבי הבריות ירצו לברוא להם עולם יפה וקדוש, עולם של שמחה ושגשוג ובטחון. לבעלי לב טהור וטוב יש גם עינים בהירות. אינני מתכוונת להתווכח עם בעלי לבבות מלא ארס התלמוד. המבין יבין.

https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics?language=heWednesday, February 28, 2018

ב"ה

דרושה חקירה מערכתית של מערכת המשפטים של המדינה

צריך פרופיל מוסרי של 97 להיות שופט. שופט חייב להיות מפקד השייטת והסיירת של הלוחמים למען האמת והצדק - והשופטים של המדינה אינם מחומר מוסרי כזה. רובם אינם רעים. הם פשוט לא כשירים מוסרית להיות שופטים. אין להם כל התכונות המוסריות האציליות הנדרשות להיות שפוטים. הם בסך הכל אנשים רגילים מוסרית. זה מאד מסוכן בכס השפוט! הם עושים נזק בדיוק כמו חייל בעל פרופיל פחות מ-97 היה עושה בתא הטייסים.

כבוד השופטת [בדימוס] חנה בן עמי הגדולה אמרה כי צריכה להיות נשמה יתרה לשופט. אמירה זאת מגלה כי היא אכן מבינה מהו שופט. נשמה יתרה היא נדירה ביותר! היא יותר נדירה מיהלומים. לא כל אחד מספיק אינטלגנטי לגרוס את החומר בבית הספר למשפטים ולזכור אותו בהכרח מבין את פנימיות וקדושת המשפט ברמת הנשמה. אולם, בעל הגאונות המוסרית אכן בהכרח בעל בינה ודעת.
המשפט הוא היהלום בכתר התרבות היהודית. לא כל אחד יהלום מוסרי!
לא הייתם שמים אדם רגיל בתא הטייסים. מדוע אנשים מן השורה מוסרית בכס השפוט? אגיד לכם מדוע - כי המטוסים יותר יקרים למדינה מחיינו.
אף אדם המבין מה זה להיות שופט רוצה להיות שופט מרוב היראה והאחריות הכרוכות בתפקיד. אם אדם שואף להיות שופט - הוא פסול על הסף.
על הקהלות לבחור מי בנינו ישפטו אותנו. הקהלות ודיירי השכונות יודעים אם יש בקרבם מישהו מיוחד במינו במוסר ובאחווה ובדרך ארץ. עלינו לבחור מי ישפטו אותנו.

המבחן של שופטים הוא היכולת להבין את פנימיות ספר השופטים והיכולת לראות מעבר הדברים הקשים הכתובים על השטח של ספר שופטים.
כמו כן, דעו:
ט = 9 = חתם = 1008 = 9 = חשן
האות ט כלולה בשרש ש-פ-ט וגם במילה החלטה.
כן. כן. עלינו ללמוד אותיות, דקדוק ותחביר מוסרי לפני שאנחנו לומדים משפטים.
השופט = 400 = ת = פה ושט = הנשמה = כל שכל = כל ספרי
השופט הוא פה וושט האלהים.
אם אדם אינו רואה את הדברים האלה, ה-אלף בית של חשן משפט, הוא עדין אינו מוכן להיות שופט על ישראל.
כששופט חותם על החלטה הוא חורץ את גורלו ואת עתידו, במו ידו, יחד עם גורל ועתיד הנשפט. דעו זאת ושיראת השמים תהיה עליכם.
Friday, January 19, 2018

ב"ה
התנגשות המשתמשים בכח לא לשם שמים
רה"ע צפת אילן שוחט:" אני מחזק את הרמטכ"ל – דבריו של הרב אליהו בניגוד לתמונת המצב בצפת"

http://g-news.co.il/?p=11010

דעו אחי ואחיותי היקרים מכל, כי כל שמוש שגוי בכח נובע מהלומדים תורה לא לשמה, אלא כדי לאסוף כבוד וכח לעצמם

זה כואב ומביך לראות התנגשות של שלושה גופים המשתמשים בכח ומפעילים כח לא נכונה - הפוליטיקאים, הצבא וכן, הגרוע מכל, הרבנים שאינם לומדים תורה לשמה. ההתנגשות היתה בלתי נמנעת, כי כל המשתמשים בכח לא לשם שמים יתנגשו בזירת המלחמה, ה' ישמור

?מהו כח

כח = 28 = חיי = יחוד = יחדו

הכח הטהור נובע מהרצון לפעול יחד לעשות צדק, משפט ואמת

בכח = 30 = ל = בחיי = יהיה = ביחוד = יהודה

המלה שמוש מזכירה תשמיש

השמוש בכח הוא קדש הקדשים של מלכי יהודה וישראל. השמוש בכח הוא היחידה. כל המשתמש בכח לא נכונה אשם באונס ומטמא את קדש הקדשים

והכל נובע מהרבנים שאינם לומדים תורה הכונה, אלא לאסוף כבוד וכח לעצמם ולהכניע אותנו ביראה לא לשם שמים

על כל יהודי ויהודיה לרדוף אחרי חכמה, כח מה, לא כח. בדרך אסוף החכמה אנו יודעים איך להשתמש בכח נכונה וביראת שמים

?מהי חכמה

חכמה = כחמה = 73 = כח מה = גמל = נביאי = הנביאה = יחוד היהודיה

דעו כי השמוש בכח הלא נכון ולא לשם שמים הוא-הוא המונע את הנבואה מלחזור לישראל

על נשות ישראל להיות חכמות! אלה כל כחותינו! נשים אינן לומדות חכמה לא מהפוליטיקה, לא מהצבא וגם, לדאבוני הרב, לא מהרבנים. הרבנים הם גברים והם אינם יכולים להבין או לקבוע את מקום נשות ישראל. דענה זאת! רב המנסה להכניע את נשות ישראל לרמת הבנותיו הרי הוא טועה ומטעה

?מהו צבא

צבא = 93 = סגל = הנה הכח = הנה היחוד

סגל החכמים הם-הם הכח המרבי, הם המשתמשים בכח נכונה, ועלינו לטהר את עצמנו להיות ראויים ורשאים לעמוד ביחדד אתם


Sunday, January 14, 2018

ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים

השארתי מסר זה לחיים כץ, שר הרווחה
14
לינואר 2108ה-11 לינואר היה יום מיוחד מתוך חודש מיוחד שקודש כלו ע"י הנשיא טרמפ ומשרד הפנים של ארה"ב לענין מיגור הסחר בילדים בעולם

באותו יום לורי שם טוב ואנכי היינו בבתי משפט שונים במדינה היהודית הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. לורי שם טוב היה בבית משפט בתל אביב ואני בנצרת עלית, כי "העלבנו" עובדי מדינת ישראל כי נסינו לתרום למיגור סחר בילדים כאן ובמקום לקבל תמיכה, הסתבכנו עם המערכות. ממשלת ארה"ב קבלה דוחות על ההליכים ההם

כן. כן. מדובר בסחר בילדים לכלכ דבר. אתה שמעת את דבריו של יוסי סילמן ושל כב, השופטת בדימוס חנב בן עמי ואתה יודע כי ההגדרה סחר בילדים מדויקת

אני יודעת כי שר לא כך כך חזק כמו הפקידים במדינה זאת. אולם, אתה, בתפקיד של שר הרווחה, אכן יכול לדווח על מעשי האשמים, לנקוב בשמם ולהסגיר אותם

כשחזרתי מבית המשפט, מצאתי סרטון ביו טיוב בשם "ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים". זהו האסון שלורי שם טוב, עו"ד צבי זר, מוטי לייבל, חיים חביבי, אני ואחרים שהסתבכו עם המערכות במדינת ישראל כי אמת דברנו, נסינו למנוע
תקשיב לרעיון עם יחל דן מגלצ. בנוסף למה שהילדה עברה על גופה, אמה אומרת כי הילדה בוכה שאמה תשאר אתה בבית החולים ורווחה מונעים זאת

אני מאד מקוה כי מדינת ישראל לא מתכוונת לאתגר את עצמה לראות אם היא יכולה להגיע לשפל מדגרה מוסרית יותר נמוכה
ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים
Thursday, December 21, 2017

ב"ה

ממזר

 = ממזר = 287 = מזמר = רופא = פארו
= פזר = רז לכל = אור לכל
= תקון לכל = 1286 = 287 = תקון ועד
= דבר העתיק הקדוש לכל
= העתיק הקדוש מופיע לכל
= העתיק הקדוש מופיע ועד
= ראה חזוני = עולם האשר מתגלם
= 2285= 287 = עולם האשר עד
 עין האשר = ראש העין

הרבנים אינם מבינים את קדושת ענין הממזר כלל וכלל כי הם רואים את האשה כקנין


ב"ה

עגונה

 = ענג = 123 = כל חכמה = כל נביאי
 = חזון ישעיהו = 1122 = 123 = את כאן
 יעשיהו כאן

 = עגונה = 134 = הגענו = ענג חג
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= 1133 = 134 = חג כל נביאי
= כל חכמה שלום עד
= כל נביאי שלום מתגלם = 2132 = 134
= חג חזון ישעיהו = חג ישעהו כאן
= לשבת את = לברך את = לברך ישעיהו
= לבן ישעיהו = יודעים לב ישעיהו
= דלק = בארץ יהודה = ענג שלום עד
= חזון ישעיהו שלום עד = 2132
= 134 = חזון שלום ישעיהו מתגלם
= 3131 = 134 = שלום ישעיהו כאן עד
= לב ארץ = אני חכמה = נוה חכמה
 נוה נביאי

הרבנים לא הבינו את ענין העגונה כלל וכלל כי הם לא אוהבים נשים ולא מסוגלים לקבל את יתרת האשה על הגבר. לכן, התורה מסתירה את פניה מהם והם לא מגיעים לרמת החכמה – זאת הרמה בה מבינים נכונה את הלכה למעשה

 = הלכה למעשה = 505 = שרה = החקים העליונים
= 1504 = אדרש = קרן נחמות = נחמות העתיק הקדוש
האמת מידה = צאת דוד = צאת בת תורה


ב"ה

אסור

 = אסור = 267 = נזיר = כל רזי = הרואה כל
= כל הזהר = הנה אור = כל אורי
= ראינו = כלו ראי = ראי ליהוה
= הנה דבר העתיק הקדוש = 1266 = 267
= כל דבר העתיקה הקדושה
= הנה תקון = אור עולם שמחה = תקון עולם שמחה
= אור עולם גשמי = תקון עולם גשמי
= דבר העתיק הקדוש עולם שמחה
 דבר העתיק הקדוש עולם גשמי

העתיק הקדוש = 1000 = 1 = א = תם


הזמן הגיע לגלות את ענין האסור בתורה. ביראת שמים ממש, אני כותבת את הדברים האלה. אנא! קראו את הדברים נכונה. אינני ממליצה לעשות עבירות! אני כן אומרת כי בכל מקום בתורה בו ה' אוסר משהו, יש חכמה ואהבה נסתרות; ולא די בכך שנקרא את הדברים באופן שטחי. עלינו תמיד לבטוח בה' שאם דבר מה אסור, הרי הכתוב גם מלמד אותנו דבר מאד עמוק ויפה. עלינו לשאול: רבון העולמים, מה עלי לראות ואינני רואה כי האִסור מסנוור אותי
רק כאשר אנחנו מסוגלים לראות את הטמון מעבר למילים, וכל כוונותינו הן רק לשלום ולשמחה ולששון וכל טוב לכל הבריות, אנחנו מסוגלים להבין את האִסור נכונה

התם רואה את נשמתו משתקפת בראי האסור. עלינו להגיע לרמת התם. ה' חפץ בזאת עבורנו מאד מאד

ודעו כי בכל מקום בו ה' מזהיר אותנו פן נמות אם לא נשמע בקול ה' – שם יש אמת עמוקה ויקרה במיוחד, ועלינו לשמוע בקול העדין של ה' בְּיֶתֶר שׂאת

מות = 446 = האמת = לשמוע

עלינו לשמוע בקול ה'. כך נדע את האמת ולא נמות לעולם ועד

Wednesday, December 20, 2017

ב"ה

מות = 446 = האמת = הכל ישועה

אין מות בתורה בכלל - רק האמת. אנחנו אמורים לדעת את האמת - לא למות

ב"ה
שמוש נכון בעינים

 = עין = 780 = פן = ממשת = עשית = עירך
= כל בית ישראל עורך = אשר בשר עורך = עד עולם
= עולם מתגלם = 1779 = 780 = עלום מתגלם
= עדן העלץ = עדן הקרן = עדן התם = לכל יודעים
= לכל נולדים = לכל מולידים
= שמח תבל = משיח כתב = כתב ספר חי
= כתב ספר העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2778 = 780 = שבת החכמה = בן החכמה
 און הנביאה = און נביאי

 = עיניך = 640 = מ"ם = שמש = היהודים
 בבית הויה = ברית יחוד

 = עינים = 740 = מן = נולדים לי = ממלכים
= יודעים גואל = יודעים גו אל = כל בני חיים
 כל הבנה חיים = כל בני חכם

 = ישראל = 541 = עין ימין = 1540 = 541
= עשית דמיון = הולך = הל האשר
= להעלות = עלות הל = עלות לה = הל קדוש
= היות צל = שמע צוהל = את עיני = את פני
= את הקהל = עיני ישעיהו = פני ישעיהו
= הקהל ישעיהו = אהל שרה = שרה לאה
= קרן הל שרה = קרן הל הלכה למעשה
= קרן הל החקים העליונים = 2539 = 541
= בשר יהוה אהבה = אחד בשר הקדושים
= בשר הקדושים אהבה = בשר המשלמים אחד
= בשר המשלמים* אהבה = אלישע צהלה
 סיני אתי = תהו צהלה

*המֻשלמים

  = עין שמאל = 1151 = 152 = נקב = כל ארץ
 בעל אדמה

 = עין שמאול = 1157 = 158 = וכל ארץ
 עלץ ירושלים = קרן נקבה

  = עין ימין ועין ושמאול = 2703 = 705 = הן = הקם
= עין ימין הוא* עין שמאל
= עין שמאל הוא* עין ימין
= היודעים = המולידים
=
הנולדים = המלכים
כידוע אפשר לנקד את המִלה הוא בשורק או בחירק
*

שמוש = 646 = א-להים = הל תורה

 = השמוש = 651 = האלהים = נאם = כל אם
= כל אתר = תאר כל = הל התורה = הל יום
 הל דורות

 = נכון = 776 = בעדן = כל הקדושים יודעים
 1775 = 776 = בת שבע אתם = יוחנן אתם
 = השמוש בעיניך = 1293 = 294 = עיר דוד
 מלכיצדק

 = הנכון = 781 = אעין = קרן עין = 1780 = 781
 עין תם = עין העתיק הקדוש = עשית עלץ

 = השמוש בעיניך הנכון = 2074 = 76 = *עבד
 לב לבבי = מתגלם ב... = הרצון מתגלם

היודעים להשתמש נכונה בעינים הם הזוכים להקרא עבדי ה' והם מבינים נכונה את התֹאר עבד

ישראל הוא עין ימין. כל הכתוב אודות ישראל בתורה הוא חכמת עין ימין, ועצות איך להשתמש בה נכונה. כפי שראינו עין ימין הוא עין שמאל. זאת היחידה כל החכמה בתורה באה ללמדנו שמוש נכון בעינים. היודעים להשתמש בעיניהם נכונה רואים את הפרושים הנכונים של התורה, רואים את ארץ ישראל ורואים את פני הויה
עלינו לדעת איך להאיר בחכמה ובכוונות טובות וגם איך להצל מתוך אהבה ורצון לשלום וכוונות טהורות. זאת כל חכמת התורה כֻּלה