הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Friday, July 13, 2018

WHEN WE SEE DUST WE SHOULD THINK: humility

It is essential that we understand these events positively. When you see dust you should think of humility. The "dust storm" is the coming of the most humble Souls [Soul-Soil-Sol] to Earth. For God's sake run to greet them with joy. Understand Who They Are Who have arrived. This is what the most Holy in Israel look like to the eye - like dust! They are that Humble. They are also that great and that strong. From that Dust everything grows. Everything. Accept Them as They are, not as you expect Them to be. They look like Cosmic dust. They also have all the power of Cosmic dust.
Tuesday, July 10, 2018

ב"ה

מקור הבנקאות ותקון כל בנקים

בנק = נקב

הבנק = נקבה

הבנקאות היא עוות וסלוף עקרון השקעות זרע בנקבה. הבה נבאר את האמת וכך נתקן את הסלוף.

זכר = 227 = ברכה = נהיה כל הארץ
= 1226 = 227 = סוד נקבה
= אבי ואמי ירושלים
= עמק כל ספרי התורה
= רחב כל ספרי התורה
= אם ובת דבורה = חזה אור
= תקון בעל שם טוב
= תקום המלכה ארץ עתק של כל ספרי התורה
= 4223 = 227
= אני רואה את בשר = אני רואה את המציאות
= אני רואה את עולמות

זרע = 277 = עזר = העֻבר = כל זכר = כל ברכה
= אור סובב = תקון אבי ואמי = 1276 = 277
= אדמה ברכה = יהיה מאור
= אני רואה את בנך = אני רואה את כל בשר
= אני רואה את כל המציאות
= אני רואה את כל עולמות
= הארץ לפני


בנק = 152 = נקב = כל ארץ = 1151
= 152 = כל בכל כל = כל אדמה אליהו
= לב ארץ חי = השוכן ארץ בהוה = 2150 =
= 152 = בני נולד = בני מוליד = בני מול דוד
= בני יודע = בני הוה עד = הויה מתגלם בכל
= לב עמי = לב אליהו הנביא = אליהו הנביא השוכן
= לב כלב הבונה = כלב הבונה השוכן
= לב ישעיהו בן אמוץ הנביא
= ישעיהו בן אמוץ הנביא השוכן
= שמר תורה

נקבה = 157 = הבנק = ירושלים = 1156
= 157 = כל הארץ = המלכה כל בה
= עיני כל ספרי התורה = פני כל ספרי התורה
= רשמה תורה

השקעות זרע בבנק הנקבה מביאות התשואות הגדולות ביותר.

רבית = בריתMonday, July 09, 2018

ב"ה

למחק תבל שגוי = 929 = ברית חדשה = יבשה בים = שטח בים

הנה כל הארץ התחדשה = 1938 = 939 = הברית החדשה
  דבורה התישבה = בן דבורה חוגג =

ב"ה

האיות הנכון של שמות האותיות העבריות

אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= אדמה = 50 = מי = דמו = כל = היה יהיה = מזג

האדמה היא מזוג שמות האותיות העבריות. מזוג נכון הוא הרכב של אדמה טהורה ופוריה וקדושה.ב"ה

למה ומדוע יש רעידות אדמה?

אדמה = 50 = מי = דמו = כל = היה יהיה = מזג =
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

תבל = 432 = לב כל עפר = כתבי = ספרי לב אדמה
= שכל לב אדמה

כל שבוש בתלמוד תורה גורם לשברים ועוותים באדמה. כל התלמוד הבבלי צריך להמחק בפני האדמה כי הוא עבודה זרה מאדמת נכר. זה מה שקורה עתה. אחרי טהור האדמה והימים, הכל תהיה ארץ ישראל כבראשית.

האדמה = 55 = הכל = כלה = שמים בארץ
= 2053 = 55

תקון אדמה = 1256 = 257 = כל אור
= תקום על אדמה = שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה

תקון כל אדמה = 1306 = 307 = רבקה = קרבה = ששון
= עולם שש

תקון כל האדמה = 1311 = 312 = חדש
= ישב = אור כל שמים בארץ = 2310 = 312

תקון כל עפר האדמה = 1661 = 662
= אני אם = אני אתר = בנים = אדמה בים
= ברית אדמה = שרה אמנו עולם שמחה
= שרה אמנו עולם גשמי = שדה שמחה


Wednesday, July 04, 2018

ב"ה

רעידת אדמה

הפרוש הנכון של מרנא תא

 הרגשתי את הרעידה ב-4:50, ב"ה!

החויה האישית תלויה בפרוש.

רעידה = 289 = פטר = ממטר = דוד רעה = רעה אהוב
=  עיר קבוץ = 1288 = 289 = אפרח = פרחתם
=  ארץ רעי אהרן = 2287 = 289

מלכיצדק = 294 = צדק מיכל = צדק המלכה
= עיר דוד = יער דוד = רעי אהוב = קרן מזמור
= 1293 =   294 = מזמור העתיק הקדוש

כל מלכיצדק = 344 = פרדס = של דוד = של יד
=  ידי ישי = ישי דויד

וכל מלכיצדק = 350 = עפר = ספרי = שכל
=  שמי = לישי = יהודה ישי = נהיה עיר
= עיר אבי ואמי

עת = 470 = קרקע = דוד וכל מלכיצדק באו אלינו

רעידת אדמה = 734 = הטעמים = קבוץ העמים
= 1733 = 734 =  דוד עמית צדוק

רעידת האדמה = 739 = אחינעם = כל עם גוי

רעידות = 690 = רעי קדוש = עיר קדשו
 =  רעיתי = עיר הכהנים = מלכות צדק

רעידות אדמה = 740 = מן = לקים = עינים = פנים
=  קים יהודה = ענוג תורה = כל מלכות צדק
= שומר צדק

קבלו נא את פני דוד המלך = 1319 = 320 = ישי
=  חג שדה = מרעי

דוד בא = 17 = טוב = כל ספרי התורה
= 1016 = 17 = התורה ספרי אדמה = זהה = הזה

האדמה אומרת לנו כי דוד רענו בא. מה רע? הכל טוב! הבה נקבל את פני דוד וכל מלכיצדק ברננה ובשמחה!


Tuesday, June 19, 2018

ב"ה

ארץ ישראל היא ה' ממֻמשב"ה

כדי לחזור לארץ ישראל מבבל אנחנו צריכים להנות יותר מהנאמנות הפשוטה לה' מהפלפול


Wednesday, June 13, 2018

ב"ה

תקון התלמוד

מולדת = תלמוד = 480 = פת = קרקעי = עתי
=  כלנו יחד באהלינו במדבר = כח אמהות = יחוד אמהות

זאת הבעיה עם התלמוד הבבלי. הרבנים נסו לגנוב את כח האמהות ונסו להשתמש בו. אך, הם אינם יכולים, כי הם גברים.

אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ. בראשית מא : מ

מה הכסא?

כסא = 81 = אנכי = טבע = מועצת חכמות = 1080 = 81
 = מועצת אמהות יחד = קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

הכסא = 86 = אלהימ = הטבע = מועצת החכמות
 = מועצת האמהות יחד 1085 = 86 = פה העתיק הקדוש
=יד כנסת ישראל =אגוד כנסת ישראל = אמך דמך

אם יוסף לא היה יכול להגיע לרמת האמהות, הרבנים כן יכולים???

תלמוד תורה = 1091 = 92 = פחד = תורה כח אמהות = את הרה כח אמהות

לכן, בבל חיבת ליפול. לא נכנסים לאהל שרה עם בוץ בבל על הנעלים.

השליטה על כל התבל שוב בידי אמהות ישראל - כרצון ה' יתברך.

בידי = 26 = הויה

בידי אמהות ישראל = 1019 = 20 = קרן חוה = אחוה
= חזה = בעל שם טובWednesday, June 06, 2018

ב"ה

מספיק סימנים?

החתם = 1013 = 14 = דוד
= על שם אחד

חותם = 1014 = 15 = י-ה
 = דוד תם = על שם דוד

אמת = 441 = מישעיהו
= את תורת היחוד = 1440 = 441
=  את לי = משפט כל ספרי תורה

הויה = 26 = בידי = הוא דוד
=  הוא אגוד

התורה חתומה ביד הויה = 1117 = חקי

חקי הטבע = 204 = צדיק = צו חק
=  הכסא התורה חתומה ביד הויה
= 1203 = 204 = אברא = ברא תם
=  התורה חתומה ביד מועצת החכמות הויה
= 2202 = 204 = בעל ארץ = נצחנו
=  נצח כלו = נצח להויה

כל החתומים = 1119 = 120 = עמי
=  עמוד = עומד = מועד = אליהו הנביא
 =  כלב הבונה = ישעיהו בן אמוץ הנביא
= 2118 = 118 =  חקי אתם

אין סוף = 1577 = 578
= אשתי שמות כל החתומים
= 2576 = 577 =  אדון שמות כל החתומים

כל הארץ = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים

כל הארץ בידינו = 1238 = 239
= עלץ רחל = קרן רחל = על שם רחל

חדוש מלכות = 814 = צדיקים

חדוש המלכות = 819 = הצדיקים

חדוש מלכות דוד = 828 = האותיות
= האבירים = גוף חוה = גוף עולם חדש
= 1827 = 828

חדוש מלכות דוד בכל התבל = 1317
= 318 =  חדוש

מספיק סימנים?