הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Wednesday, July 26, 2017

ב"ה

האדם הקדמון גמור

האדם = 610 = ים = עמך
= רבבות = דרות  = צוחקות
= חוה כל ישראל  = כל ישראל עולם חדש
= 1609 = 610 = אתר קבוץ

קדמון = 850 = תמתי = תכלת = מרים
= שתי עיני = הקהל קים = הקהל שריר
= מקום בארץ = 1849 = 850 = מקום לעד
= כל נשמתי = ציון מתבראת
= פקד כל בני ברית השלום

גמור = 249 = מטר = גיל מופיע

הוא שתי עיני ימין ושמאול = 2005
= 7 = ז = או = גד = בה = תורת
= אשר שרה = 1006 = 7 = ראש שרה
= כל ספר התורה = דורות השכינה
= התורה זכר ונקבה

בית מקדש שתי עיני = 1711 = 712
= תשבי = ישבת = יבשת = שבתי

אתם רבבות = 1611 = 612 = ברית
= עלץ תורה = קרן תורה
= בני הברית החדשה אדם
= בני הברית החדשה עמך
= מלא ישראל = כל חג אצילות הגו
= כל חג אצילות הקבוץ

שתי עיני האדם הקדמון = 2315
= 317 = חדשה