הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Thursday, August 10, 2017

ב"ה

יהושע בן נון, עתניאל בן קנז, שמשון בן מנוח, דבורה הנביאה - אלה שופטינו לעד ועל כל שופט להדמות להם