הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Thursday, August 10, 2017

ב"ה
על כל סטודנט למשפטים לאמץ לו  דמות מבין שופטי ישראל ולאמר בלבו: עד כמה שאוכל אדמה לו
!ככתוב: חזק ואמץ