הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Friday, June 23, 2017

ב"ה

סודות הטבילה

הטבילה = 61 = אני = הנאה
= נוה = משכן = 1060 = כל חג
= לבטח בי = אנו כל בית ישראל
= כל בית ישראל הטבולה
= ילד טוב = טוב בלבי = ילד זהה
= זהה יוד הא וו הא

בטול עצמי = 257 = טובל עצמי
= שרה רבקה לאה רחל בלהה וזלפה
= כל אור = כל דבר עתיק הקדוש
= 1256 = 257 = כל תקון

סודות הטבילה = 537 = אצילות
= לב שרה = הלב שר = לשון שר
= 1536 = 1537 = אשר לאש
= ראש אלה = קול ישעיהו