הארכיון של דורין דותן

בס"ד זהו ארכיון של כמה מאמרים שלי בעברית *כל הזכויות מוגבלות. אין להעתיק בשום אופן בלי רשות, בכתב, ממני דורין דותן,צפת

Tuesday, June 20, 2017

ב"ה

מה זאת המצוה עלינו לעשות?

לאה שרה צוחקת = 1145 = 146
 =אלה שרה צוחקת = המצוה
 = קמו = קולי = עוללי
=  גופי טובל = טוב לגופי
 = בטול גופי = בטול נמוג = כי גופי טוב
 = כי גופי זהה = ישראל צוחקת
 = צחוק ישראל כל שכל
 = צו חק אמך כל שכל
=  צחוק ישראל כל ספרי
 = צדיק כל עפר ישראל
 = ישראל עץ החיים = 2144 = 146

שמעתי = 820 = כ"ף = חברים
=  ההרים = קדוש קדוש

שמעתי צחוק = שמיעת צחוק
= 1024 = 25 = יהי = ידי עתיק הקדוש

שמיעת צחוק שרה = שמעתי צחוק שרה
= 1529 = 530 = אשר דבורה בת פרימעט
=  רזי אהבה מכל דור = לך

שמעתי קול שרה = 1461 = 462
=  אמהותי = את אני = כל בית
= תבני = הבנתה

שמעתי את קול = 1357 = 358 = משיח

שמעתי את קול שרה = 1862 = 863
 = תומר דבורה = דבורה אלהים
=  דבורה מדברת = משה קורדברו
=  משה חיך = שרה משיח = המשיח שר


שמעתי את קול שרה והנה הלכתי.

שמעתי את קול שרה והנה = 1928 = 929
 = ברית חדשה = שמעתי את קול שרה גלגל
= שם דבורה בת פרימעט
= עתק של דבורה בת פרימעט

שמעתי את צחוק שרה מתגלגל = 2436
= בת לאה = בת אלה = גלגול של לאה
= לחת* = חלת

*לֻח
ֹת

שמעתי את קול שרה והנה הלכתי = 2393
 = 395 = נשמה = כל הספר = כל זרע נביאה
=  כל עבר* הנביאה = הנביאה כל ערב
=  כל עבר חכמה = כל ערב חכמה

טובלת = 447 = אמות = אות מ
= בת היהודיה = גלגול של היהודיה

אנכי טובלת = 528 = חייך
= יחיך = אנכי בת היהודיה

אנכי טובלת בחלב = 570 = מלך*
= ינקתי = הנקה קדשו = עתק

*מלך =>
milch
 = >
milk

אנכי טובלת בחלב שרה =  1075 = ע"ו
= המלא = מלאה = יכולה
= עבד = לב בלבי = לב יוד הא וו הא
= אל היהודיה = אלה יהודיה
= ניחח

ברית = 612 = בים

טובלת בים חלב שרה = 1604
605 = אדם = אם כל בית ישראל
= קרן עץ החיים = 2603 = 605
= עץ החיים העתיק הקדוש

אנכי טובלת בחלב אמי שרה = 1126
= 127 = נבעה = כנסת ישראל כלה
= היום שרה = ראיתי שרה
= שרי את ההרה
= את שרה המיניקה = את כהן
= את כל העם = ישעיהו שרה המיניקה
= אצלו

ים חלב חכמת שרה = 1623 = 624
= ידים = אוהבים = הגוים = אדם חוה
= אדם הוגה = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = יחד שרה אמנו
= שרה אמנו אתכם
= שרה אמנו כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר שרה אמנו